על חסידי אומות העולם

1 בנובמבר 1962

מבוא: גיליון זה מוקדש לחסידי אומות העולם. הגיליון עוסק באנשים אשר לאורך הדורות עשו חסד עם העם היהודי ותמכו בו גם בזמנים של צרה ורדיפה. הגיליון מהווה גם פתיח לגיליון הבא אחריו, העוסק באנטישמיות ובשנאת ישראל.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - חרות האדם לאור התורה 7
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - חסידי אומות העולם 14
ד"ר ישראל אלדד - טוב שבגויים 16
פרופ׳ דב סדן - בים קוצים 20
ד"ר זאב וילנאי - ישובים בישראל בשמות חסידי האומות 26
עמוס חכם - חסידי אומות העולם במקרא 28
ד"ר שמואל אברמסקי - הרקע ההיסטורי להכרזת כורש 34
ברוך קנאל - חסידי אומות העולם בימי בית שני 40
ד"ר אברהם גולדברג - הילני המלכה ומונבז המלך 46
ד"ר שמואל ספראי - יחסי ישראל והאומות לאחר החורבן 50
הרב מרדכי פירון - גרי צדק בימי הביניים 54
שמואל חגי - אורות באופל ימי הביניים 60
ד"ר יהושע הורוביץ - חסידי האומות בתורת הראשונים 66
אברהם רותם - חסידי האומות בתנועת התחיה 70
נחמן צלניק - חודש מר־חשון במסורת ישראל 82