גיליון 30 בנובמבר 1962

נושא הגליון האנטישמיות:מקורה ותולדותיה

מבוא: גיליון זה עוסק באנטישמיות ובשנאת ישראל. הגיליון מרכז מאמרים המנסים לבדוק מכיוונים שונים את המקור לאנטישמיות ולהבין אתה לעומק. המאמרים בוחנים את הנושא במחקר, בניתוחים היסטוריים, בנתונים, עובדות וכו'.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן סוד קיומו של עם ישראל 7
פרופ׳ יהושע גוטמן האנטישמיות בעולם העתיק 10
פרופ' אריה טרטקובר האנטישמיות מבחינה סוציולוגית 14
פרופ׳ דוד פלוסר הנצרות ושנאת ישראל 24
הרב מרדכי פירון האנטישמיות בימי הביניים 34
ד"ר שמעון מרכוס שנאת היהודים באיסלם 38
ד"ר א. אשתור דמות היהודים בעיני המוסלמים בימי הביניים 46
ד"ר פנחס רוזנבליט האנטישמיות בתקופה החדשה 52
הרב מנחם הכהן עלילת שיילוק היהודי 56
משה קטן אנטישמיות ואמנציפציה 62
ד"ר ישראל אלדד אנטישמיות מן התורה מנין? 68
י. ל. גירשט שנאת ישראל וגורמיה 78
הרב זאב גוטהולד האנטישמיות והשפעתה על היהודים 92
ד"ר יעקב רוטשילד הספרות האנטישמית 102
מנשה רבינא האנטישמיות בעולם המוסיקה 118
מ. ב.לרנר תיאטרון אנטי יהודי בקיסרות הרומית 128
הדה יזון סיפור על שנאת ישראל בימי קדם 130
חיים לשם על הבעיה היהודית בשלהי ימי הביניים 138
דניאל קרפי האנטישמיות באיטליה הפשיסטית 142
משה פראגר האנטישמיות בימינו 144
משתתפים: יהודה בן ארי, בנו וייזר, וולף פרי, ד"ר ליאון ברנשטיין, דוד קוליץ ויצחק בר משה. סקירה על האנטישמיות בעולם בימינו 158