גיליון 1 בינואר 1963

נושא הגליון שנת הראשונים

מבוא: גיליון זה עוסק בראשוני המתיישבים בארץ ישראל. הגיליון בא לחלוק כבוד לזכרם של החלוצים ראשוני ההתישבות בשמונים השנים שקדמו ליציאת הגיליון, שיצא בשנות ה60. הגיליון מבליט את הערכים שבשמם עלו לארץ המתיישבים וביקשו וקיוו לבנות את ארץ ישראל.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מצוות ישוב ארץ­-ישראל 6
אברהם יערי תלמידי הגר"א והשתרשותם בארץ 8
בצלאל לנדוי החסידים הראשונים והשתרשותם בארץ 12
פרופ׳ יוסף יואל ריבלין הראשונים לראשונים 18
יהודה בורלא בתוככי ירושלים 24
ד"ר ישראל קלויזנר הראשונים 28
ג. קרסל הבילויים 32
אמוץ כהן ראשוני מוצא 40
ד"ר יוסף ברסלבי המושבות חלוצות הגליל 48
ד"ר זאב וילנאי ג׳רמק — הנסיון החקלאי הראשון בארץ 54
הרב מנחם הכהן פתח־תקוה 56
ש. שלום שתי חתונות בכפר חסידים 60
ברוך לוינזון מפעלו ההתיישבותי של הברון רוטשילד 62
יהודה רצהבי ראשוני עולי תימן בעלית תרמ"ב 70
שרגא גפני ראשית דרכנו הבטחונית וראשוניה 76
שמואל חגי ראשוני הרופאים והרפואה בארץ 82
שמחה רז קובץ הלכות למחבר אלמוני / בקורת ספרים 88