גיליון 1במרץ 1963

נושא הגליון חג הפורים 1963

מבוא: גיליון זה מוקדש לחיילי צהל לקראת חג הפורים, ובא לבטא את כל אותם דברים המאפיינים את פורים. המאמרים בגיליון עוסקים בחג הפורים עם דגש על הרוח השמחה של החג והיציאה מן שגרת היום יום שהחג שם עליה דגש.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן גאולה וישועה 6
פרופ׳ דב סדן בין שורש לספיחים / עיטורי פורים 8
א. מ. הברמן סדר הגדה לפורים 14
פרופ׳ דוד פלוסר המן הרשע 22
יעקב רימון סעודת פורים 28
מנשה רבינא צחוק והומור במוסיקה 30
יהודה רצהבי מאוצר חידות תימן 36
הרב מנחם הכהן פרפראות לפורים 40
בצלאל לנדוי פורים במשנת החסידות 44
ד"ר דב נוי גלגולה של בדיחה 50
שמואל חגי עלייתה ושקיעתה של הממלכה הפרסית הקדומה 62
מ. ב.לרנר הגוזמא אצל חז״ל 68
ישראל תא־שמע דף ממסכת "שביתות" 74
שמעון תודר מסכת "שקרים" 76
י. בן חגי פורים אצל בני עדות המזרח בירושלים 78
אברהם רותם הרהורים פורימיים / רפורטז׳ה 82