גיליון 5 באפריל 1963

נושא הגליון חג הפסח 1963

מבוא: גיליון זה, המוקדש לחיילי צהל לחג הפסח, עוסק בנס של חג הפסח ובמשמעות שלו כיום. הגיליון מחולק לשלושה חלקים; שיעבוד, גאולה ושירה. בכל אחד מהחלקים ישנם מאמרים העוסקים בנושא בהקשר של חג הפסח.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן חג הפסח כחג האביב 8
פרופ׳ דוד פלוסר שעבוד ישראל בארצו 12
בצלאל לנדוי עלילת הדם בתולדות ישראל 22
שמואל חגי הגלות בתורת הקבלה 33
הרב מרדכי פירון ישראל והגולה במשנת ריה״ל 35
א. מ. הברמן שעבוד וגאולה בפיוט הקדום 38
שמעון תודר שעבוד וגאולה בתפיסת היהדות 40
משה פראגר פסחי גיטאות 44
בן ציון גרשוני פסח אצל יהדות משועבדת 51
חיים שורר פסח ברוסיה תרס״ג — תשכ״ג 58
דוד קוליץ עם משועבד 61
אברהם ברוידס לדרך גאולים / שיר 65
ד"ר ישראל אלדד פסח מצרים — פסח דורות 66
יהודה לייב גירשט חג הפסח אצל יהודי ייב 69
חיים שוארצבוים יציאת מצרים במסורת האיסלם 74
אפרים צורף יציאת מצרים באמנות 84
חיים לשם סדר ליל פסח 90
נפתלי בן מנחם "שפוך חמתך" ונוסחאותיו 94
פרופ׳ ח.ז הירשברג הכמיהה לחרות באגדות עשרת השבטים 96
מ. חברוני ברית ים סוף/שיר 101
אליעזר שטרנברג הצפיה לגאולה בתשובת הגאונים 102
ד"ר דב נוי האש כאות במדרשי גאולה 105
עמוס חכם משה—מושיעם של ישראל 115
הרב עובדיה הדאיה משה רבנו בתורת הח״ן 118
ראובן קשאני משה — גואלם של ישראל בפיוטי יהודי אפגניסטן 122
יצחק אלפסי מצות מכונה ומצות של יד 124
יהושע טברסקי מצה שמורה ומצת מצוה 128
יהודה רצהבי מצה של יהודי תימן בארץ ישראל 130
ש. שלום חריש חדש/שיר 135
הרב זאב גוטהולד ברכת גאולה 136
אברהם יערי פסחים של עולים ועולי רגלים בא״י 144