חג הפסח 1963

5 באפריל 1963

מבוא: גיליון זה, המוקדש לחיילי צהל לחג הפסח, עוסק בנס של חג הפסח ובמשמעות שלו כיום. הגיליון מחולק לשלושה חלקים; שיעבוד, גאולה ושירה. בכל אחד מהחלקים ישנם מאמרים העוסקים בנושא בהקשר של חג הפסח.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - חג הפסח כחג האביב 8
פרופ׳ דוד פלוסר - שעבוד ישראל בארצו 12
בצלאל לנדוי - עלילת הדם בתולדות ישראל 22
שמואל חגי - הגלות בתורת הקבלה 33
הרב מרדכי פירון - ישראל והגולה במשנת ריה״ל 35
א. מ. הברמן - שעבוד וגאולה בפיוט הקדום 38
שמעון תודר - שעבוד וגאולה בתפיסת היהדות 40
משה פראגר - פסחי גיטאות 44
בן ציון גרשוני - פסח אצל יהדות משועבדת 51
חיים שורר - פסח ברוסיה תרס״ג — תשכ״ג 58
דוד קוליץ - עם משועבד 61
אברהם ברוידס - לדרך גאולים / שיר 65
ד"ר ישראל אלדד - פסח מצרים — פסח דורות 66
יהודה לייב גירשט - חג הפסח אצל יהודי ייב 69
חיים שוארצבוים - יציאת מצרים במסורת האיסלם 74
אפרים צורף - יציאת מצרים באמנות 84
חיים לשם - סדר ליל פסח 90
נפתלי בן מנחם - "שפוך חמתך" ונוסחאותיו 94
פרופ׳ ח.ז הירשברג - הכמיהה לחרות באגדות עשרת השבטים 96
מ. חברוני - ברית ים סוף/שיר 101
אליעזר שטרנברג - הצפיה לגאולה בתשובת הגאונים 102
ד"ר דב נוי - האש כאות במדרשי גאולה 105
עמוס חכם - משה—מושיעם של ישראל 115
הרב עובדיה הדאיה - משה רבנו בתורת הח״ן 118
ראובן קשאני - משה — גואלם של ישראל בפיוטי יהודי אפגניסטן 122
יצחק אלפסי - מצות מכונה ומצות של יד 124
יהושע טברסקי - מצה שמורה ומצת מצוה 128
יהודה רצהבי - מצה של יהודי תימן בארץ ישראל 130
ש. שלום - חריש חדש/שיר 135
הרב זאב גוטהולד - ברכת גאולה 136
אברהם יערי - פסחים של עולים ועולי רגלים בא״י 144