תנועות וזרמים בישראל

1במאי 1963

מבוא: גיליון זה של מחניים במקור היה אמור להיות מוקדש כולו לנושא "תנועות וזרמים בישראל". אך כשהגיליון היה אמור לצאת לאור, נודע על פטירתו של נשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי ז"ל. על כן, גיליון זה מוקדש לזכרו ובתוכו מאמרים שמדברים על תנועות שונות וזרמים שונים בדת היהודית וביהדות בכלל אך גם מאמרים המספרים על חייו ופועלו של ישראל יצחק בן צבי ז"ל.

תוכן העניינים
תולדות חייו של יצחק בן צבי ז״ל 1
היה שגור בפיו, מכתבים, מדבריו 13
הרב שלמה גורן - מעמדו של הנשיא בחזון יחזקאל 17
חיים שוארצבוים - התנועות המשיחיות של אלרואי, מולכו והראובני 24
א. מ. הברמן - המקובלים וספרי הקבלה הראשונים 32
חיים לשם - תורת הנסתר והתפשטותה 42
הרב מרדכי פירון - התנועה השבתאית 48
אברהם יערי - תנועות משיחיות בתימן 58
בצלאל לנדוי - תנועת החסידות 70
שמואל חגי - הרקע ההיסטורי של תנועת המוסר 82
הרב זאב גוטהולד - תנועת הרפורמה וההתבוללות 88
הרב מנחם הכהן - הרקע ההיסטורי לתנועת ההשכלה 92
ד"ר ישראל קלויזנר - תנועת חיבת ציון 98