הנישואין במקורות ישראל

1 באוגוסט 1963

מבוא: גיליון זה מוקדש לנושא הנישואין במקורות היהדות. היהדות מייחסת חשיבות רבה לנישואין ולתא המשפחתי. לכן, המאמרים בגיליון זה עוסקים במנהגים שונים הקשורים לחתונה כגון כתובה, חופה ועוד וכן גם לנושאים הקשורים לחיי הנישואים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - הכתובה לאור ההלכה 5
ש. שלום - צל / שיר 15
ד"ר חיים גבריהו - שיטות נישואין במקרא 16
ד"ר אברהם ארזי - הנישואין בהלכה ובאגדה 18
הרב פרופ׳ ל. י. רבינוביץ - הכתובה – יסודותיה ההלכתיים והשתלשלותה 22
ישראל תא שמע - חופה ונישואין בהלכה 24
מ. ב.לרנר - זכר לחורבן בשמחת הנישואין 28
ד"ר אליהו אשתור - סדרי הנשואין בגלות ישמעאל בימי הבינים 34
ד"ר יהושוע הורוביץ - נשואין ומנהגי נשואין בספרות ובתקופת הגאונים 36
שמואל חגי - שירי כלולות בישראל 42
אברהם יערי - מנהגי נשואין אצל יהודי ארצות המזרח 46
אפרים דוידזון - שידוכים ושדכנים / קטעי בדחנות משעת הכנסת הכלה לחופה 51
יהודה רצהבי - שירי חתונה ברדאע שבתימן 52
ד"ר יו״ט לוינסקי - חתונות מגיפה במנהגי אשכנז 60
ד"ר דב נוי - חידות בסעודת חתונה 64
פרופ׳ יוסף יואל ריבלין - נישואין בישוב הישן של האשכנזים בירושלים 72
י. בן־חגי - נשואין אצל בני עדות המזרח בירושלים 78
אברהם בן-יעקב - מנהגי חתונה בבגדאד 82
דוד דוידוביץ - הכתובה ככתב־יד אמנותי 84
אברהם רותם - הנישואין בהווי הקיבוצי 88
ד"ר שמעון מרכוס - החתונה ומנהגיה אצל המוסלמים 90