בריאת העולם

18 בספטמבר 1963

מבוא: גיליון זה, שיצא בזמן ימים נוראיים, מוקדש לנושא של בריאת העולם. המאמרים בגיליון סובבים סביב הכרת הבורא והבריאה ועוסקים בבריאת העולם מזוויות שונות. מעיסוק באגדות ופוקלור יהודי, דרך פיוטים ושירים על בריאת העולם ונוגעים גם בבריאת עולם בתרבויות ודתות אחרות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - בריאת העולם וי״ג העיקרים במשנתו של הרמב״ם 8
אורי צבי גרינברג - מעמד הבורא בבריאת העולם בהר הבית בירושלים 17
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - על בריאת העולם 22
הרב פרופ׳ לוי יצחק רבינוביץ - אמונת ישראל ותאריך בריאת העולם 26
פרופ׳ סיריל דומב - בריאת העולם — תיאוריות בפיסיקה והאמונה באלוקים 28
ד"ר ישראל אלדד - מתי נברא העולם? 30
ד"ר אברהם ארזי - בריאת העולם באגדת חז״ל 36
פרופ׳ דב סדן - בין יום ולילה (לאגדת חיה אחת יש ברקיע) 40
מ. ב.לרנר - בריאת השמים והארץ במחלוקת בית הלל ובית שמאי 52
ברוך קנאל - בריאת העולם בספרות תקופת הבית השני 60
שמואל חגי - סודות הבריאה בשירה ובפיוט 66
ד"ר זאב וילנאי - אבן השתיה — יסודו של עולם 71
ד"ר אפרים גוטליב - לתפישת בריאת העולם בקבלה 72
הרב מרדכי פירון - בריאת העולם במחשבת ישראל בימי הביניים 78
ד"ר יהושע הורוביץ - בריאת העולם בספרות הגאונים 84
אפרים צורף - אדם בגן עדן בפרשת הבריאה 90
שמעון תודר - מסורות וסמלים בבריאת העולם 94
אמוץ כהן - בריאת העולם בתפילה 98
ד"ר חיים מ. גבריהו - "איפה היית ביסדי ארץ" 102
פרופ׳ יהודה אליצור - כל אשר חפץ ה׳ עשה בשמים ובארץ… 106
עמוס חכם - בריות בראשית 108
מנשה רבינא - בריאת העולם במוסיקה 112
שרגא גפני - הקרב הראשון במקרא — קרב עמק השדים 117
יהודה רצהבי - פיוט תימני על בריאת העולם 118
ד"ר דב נוי - הסיפור על בריאת הברזל 124
ישראל תא־־שמע - ה״גולם" ומעמדו בהלכה 130
ד"ר שמואל אברמסקי - סיפורי הבריאה בפי עמי הקדם האליליים 134
פרופ׳ דוד פלוסר - מוטיבים מפרשת בריאת העולם בגלגולם הגשמי בנצרות 138
ד"ר שמעון מרכוס - בריאת העולם לפי המקורות המוסלמיים 144
פרופ׳ אריה טרטקובר - היהודים בעולם בתשכ״ג 150
פרופ' א. ש. הרטום - רעיון התשובה במקרא 158
הרב מנחם הכהן - הימים הנוראים 160
מרדכי בן־־יחזקאל - משיחותיו של ר׳ לוי יצחק מברדיטשוב / שלשה ספורי מעשיות 164
יעקב רימון - בעל תפילה / ספור 170
רפאל וייס - חגי תשרי כמקור ניבים בלשון 172
יוחנן טברסקי - בשמחת צדיקים / ספור 175