גיליון 17 בדצמבר 1963

נושא הגליון כשרות

מבוא: גיליון זה, המוקדש לנושא הכשרות, הינו אחד מן הגיליונות העוסקים בערכי היסוד של היהדות. הכשרות מהווה חלק דומיננטי וחשוב בתרבות היהודית והיא אחד הדברים המרכזיים המבדלים בין היהודים לשאר העמים. בגיליון ישנו אוסף מאמרים החוקר את הנושא מזווית שונות

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן חובת הכשרות במלחמת מצווה ובמלחמת הרשות 7
הרב זאב גוטהולד הכשרות במחשבת היהדות 12
ד"ר אברהם ארזי מאכלות אסורים 21
עמוס חכם הכשרות במקרא 24
הרב יהודה שולמן יסודות וטעמי הכשרות 29
שמואל חגי הבדלים וחילוקי דעות בהלכות כשרות במרוצת הדורות 30
הרב מרדכי פירון כשרותה של תרנגולת שנמצאה ללא לב 34
ישראל תא שמע תחומם של דיני בשר וחלב 38
פרופ׳ דוד פלוסר הכשרות והאומה 40
ברוך קנאל השמירה על הכשרות בימי הבית השבי 44
אמוץ כהן הטהרה והכשרות בישראל 47
ב. נחמני המאבק נגד השחיטה היהודית 48
ד"ר יוסף נדבה השולחן היהודי 56
מ. ב.לרנר קדושת השולחן היהודי וצביונו במקורות חז״ל 59
הרב אהרון פיצ׳ניק בעיות כשרות בארצות־הברית 64
ד"ר ש. שבת בעיות כשרות בברית־המועצות 66
הרב פרופ׳ י. ל. רבינוביץ בעיות כשרות באפריקה הדרומית 68
אברהם רותם על משמר הכשרות בצה״ל 70
אפרים דוידזון השולחן היהודי בהווי ובפולקלור 76
דוד קוליץ מחזור נוסף של "סמלי דת" 84
היחסים בין דתיים לחילוניים — משאל 86