חג הפורים 1964

14 בפברואר 1964

מבוא: גיליון זה עוסק, כמו מספר גליונות לפניו, בחג הפורים. המאמרים בגיליון מביאים נקודות חדשות ומעניינות על חג זה ועוסקים בין היתר בנושאים שונים במגילת אסתר, בשירים ופיוטים, בהומור, ובעוד נושאים מגוונים הקשורים לחג הפורים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - תקפו של נס 8
פרופ' דוד פלוסר - אופיה היהודי של מגילת אסתר 10
ד"ר יוסף נדבה - נצחיותו של חג הפורים 14
ד"ר אברהם ארזי - עיונים במגילת אסתר 18
א. מ. הברמן - מעריב לליל פורים הנקרא "ליל שכורים" 20
אפרים דוידזון - סידור "כל־בו" לפורים 24
מנשה רבינא - שירים של פורים ישראל 38
ישראל תא שמע - דף מתוך מסכת "תאניות" 44
ד"ר דב נוי - יסודות הומור במדרש "אסתר רבה" 46
יהודה רצהבי - פיוט לפורים מתקופת הגאונים 50
הרב מנחם הכהן - פארודיות לפורים 56
עמום חכם - פירורים של הומור תנ״כי 60
שמואל חגי - אגדת אסתר אצל יהודי המזרח 64
שמואל שוארצבום - המן הרשע במסורת האיסלם 66
ד"ר יו"ט לוינסקי - ימי פירים שני בעדות ישראל 72
אפרים צורף - קישוטים ופאר במגילת אסתר 76