גיליון 13 באפריל 1964

נושא הגליון על העבודה והמלאכה בישראל

מבוא: גיליון זה מוקדש לעבודה ולמלאכה. אמנם בהיות העם בגולה, הועם זוהרו של בעל המלאכה ונדחק לקרן זוית, אך עם חידוש חיינו הלאומיים חזרה עטרה ליושנה והוחזר כתר נושא תורה ועבודה למקומו. הגיליון קצר מלהכיל את הנושא.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מצוות העבודה והמלאכה 9
ד״ר יוסף היינמן תנאי העבודה של הפועל לפי ההלכה 15
ד״ר אברהם ארזי העבודה באספקלרית חז״ל 16
שמואל חגי ראשוני האומנים והאומניות 20
עמוס חכם עבודה ומלאכה במקרא 22
אמוץ כהן סוגי האומנויות בתקופת המקרא 24
י. א. זיידמן יסוד העבודה בתורת ישראל 26
חיים לשם עבודה ומלאכה במחשבת היהדות 28
מ. ב.לרנר חכמי התלמוד כבעלי מקצוע 30
ד״ר דב נוי הכובס ו״משלות כובסים" 34
ש. שלום יגיע כפיך; כל לב פועם… / שני שירים 41
צפורה כגן בעל מלאכה כשכן בגן-עדן 42
ד״ר יהושע הורוביץ מלאכה ואומנות בתקופת ובספרות הגאונים 48
א. מ. הברמן העוסקים במלאכת הספר 52
פרופ' אריה טרטקובר יהודי הגולה, גורלם המקצועי והסוציאלי 56
מרדכי בן יחזקאל הראש השלישי / סיפור 68
ד״ר יו"ט לוינסקי הסנדלר, החייט והאופה במסורת העם 72
אפרים דוידזון עבודה ומלאכה בפולקלור היהודי 78
י. בן חגי בעלי מלאכה בעדה הספרדית בירושלים העתיקה 92