גיור וגרים

16 באפריל 1964

מבוא: גיליון זה עוסק בנושא הגיור והגרים. נושא הגיור הוא נושא מורכב בדת היהודית והוא שנוי במחלוקת עד היום, בגיליון יש קובץ מאמרים הבוחנים את הנושא מבחינה היסטורית, הלכתית ומחשבית ומנסים לשפוך אור על הנושא.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - הגרות באספקלריה של ההלכה 7
פרופ׳ שמואל הוגו ברגמן - הדת אינה אידיאולוגיה 14
פרופ׳ א. ש. הרטום - על גרים וגיור במקרא 20
ד"ר יוסף נדבה - היהדות אור לגויים 22
הרב זאב גוטהולד - אהבת הגר 28
ישראל תא־שמע - גרים וגיור בהלכה 42
שמואל חגי - היחס לגרים מישראל 48
אפרים דוידזון - "מסכת גרים" בגלגל הדורות 54
חיים לשם - אברהם ויתרו — גרים ראשונים 76
ד" ר שמואל ספראי - הגרות בסוף ימי בית שני ובדורות שלאחר החורבן 82
הרב מרדכי פירון - הגיור בימי הביניים 88
חיים שוארצבוים - גרים ומתייהדים בחצי־האי ערב 94
פרופ׳ אב. נ. פולק - הכוזרים בתור גרים 100
ד"ר יהושוע הורוביץ - גיור וגרים בתקופת ובספרות הגאונים 108
שלמה אשכנזי - גיורות־צדק בישראל 112
א. מ. הברמן - גרים שהיו מחברים ופייטנים 120
צפורה כגן - סיפורי גרים בעדות המזרח 122
פרופ׳ דוד פלוסר - הגיור בימינו 130
הרב פרופ׳ ל. י. רבינוביץ - בעיות גיור בקהילות ישראל 136
ישראל ליפל - רעיון הפצת היהדות בימינו 140
ב. נחמני - הגרף פוטוצקי / גר צדק שקידש את השם 142
ד"ר ישראל אלדד - מידותיו וממדיו של דוד 150
ד"ר דב נוי - המשל במדרש רות רבה 154
זבולון קורט - אגדת הגיורת — מאגדות יהודי אפנגיסטן 158
אברהם רותם - גרים במדינת ישראל 159