נדחי ישראל וקהילות נידחות

20 ביולי 1964

מבוא: גיליון זה מוקדש לקהילות היהודיות, שלא היו חלק ממרכזי היהדות, אך עם הקמת מדינת ישראל עלו לארץ. הקהילות האלו, המצויות בהודו, קורדיסטן ועוד, שמרו על יהדותם בנפרד מהתרבות היהודית המרכזית. גיליון זה בוחן את הקהילות הללו, את שונותן ואת קווי הדימיון.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - גלות עשרת השבטים לאור ההלכה 7
יצחק בן צבי ז״ל - יהודי בוכרה 18
ד"ר דב נוי - היהודים ההרריים — ה״טאטים" 30
ישראל ישעיהו - גילויים וגאולתם של יהודי חבאן 40
ד"ר שמעון מרכוס - יהודי כורדסיתאן 50
פרופ׳ אריה טרטקובר - עדת "בני ישראל" בהודו 62
י. ישי - מעמד "בני ישראל" בישראל 72
יוסף כרמל - בין יהודי קוצ׳ין 76
הרב פריג׳ה זוארץ - היהודים שוכני המערות בארץ לוב 82
חיים שוורצבוים - נדחי ישראל באפריקה ובסין 88
הרב פרופ׳ ל. י. רבינוביץ - יהודי האי ג׳רבה 100
ישראל ליפל - הקראים 102