גיליון 6 בספטמבר 1964

נושא הגליון בית הכנסת

מבוא: גיליון זה, שיצא לקראת הימים הנוראיים, מוקדש לבית הכנסת ביהדות. לבית הכנסת מקום חשוב ומרכזי בחיי היום יום ש האדם הדתי והם מהווים מקום התכנסות לציבור. המאמרים גיליון בוחנים את בית הכנסת במקומות וזמנים שונים ומסתכלים על אלמנטים שונים בבית התפילה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן פתחי בתי כנסת 9
הרב מרדכי הכהן בית הכנסת בהלכה ובאגדה 16
פרופ׳ א. ש. הרטום רמזים לבית הכנסת במקרא 30
ב. נחמני בית הכנסת בחיי העם 32
שלמה אשכנזי האשה ובית הכנסת 44
שמואל חגי שמש בית הכנסת 54
חיים שוורצבוים בית הכנסת באגדות העם 58
י. ל. ביאלר עיטורי וציורי בית הכנסת 66
מ. ב.לרנר כנישתא מרדתא דקיסרין 74
אפרים צורף בתי הכנסת בימי הביניים 78
דוד דוידוביץ בתי הכנסת של היהודים האשכנזים 82
אברהם בן-יעקב בתי הכנסת של עדות המזרח 108
הרב מרדכי פירון בית הכנסת הצבאי בצה״ל 118
ד"ר זאב וילנאי בתי הכנסת בירושלים באגדות ישראל 124
דב סדן בין בתי התפילה בעירנו 128
הרב יוסף קאפח בתי כנסת בתימן 130
ד"ר ליאו לוי בתי הכנסת באיטליה 134
יצחק אלפסי בתי התפילה של החסידים 144
משה פראגר בתי כנסת בוערים ובתי כנסת במחתרת 148
ד"ר פנחס רוזנבליט התוכן והצורה של בתי הכנסת 176
אמוץ כהן מה קדם לבית הכנסת 180
דוד מושיוב בתי כנסת עתיקים בספרד 182