בית הכנסת

6 בספטמבר 1964

מבוא: גיליון זה, שיצא לקראת הימים הנוראיים, מוקדש לבית הכנסת ביהדות. לבית הכנסת מקום חשוב ומרכזי בחיי היום יום ש האדם הדתי והם מהווים מקום התכנסות לציבור. המאמרים גיליון בוחנים את בית הכנסת במקומות וזמנים שונים ומסתכלים על אלמנטים שונים בבית התפילה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - פתחי בתי כנסת 9
הרב מרדכי הכהן - בית הכנסת בהלכה ובאגדה 16
פרופ׳ א. ש. הרטום - רמזים לבית הכנסת במקרא 30
ב. נחמני - בית הכנסת בחיי העם 32
שלמה אשכנזי - האשה ובית הכנסת 44
שמואל חגי - שמש בית הכנסת 54
חיים שוורצבוים - בית הכנסת באגדות העם 58
י. ל. ביאלר - עיטורי וציורי בית הכנסת 66
מ. ב.לרנר - כנישתא מרדתא דקיסרין 74
אפרים צורף - בתי הכנסת בימי הביניים 78
דוד דוידוביץ - בתי הכנסת של היהודים האשכנזים 82
אברהם בן-יעקב - בתי הכנסת של עדות המזרח 108
הרב מרדכי פירון - בית הכנסת הצבאי בצה״ל 118
ד"ר זאב וילנאי - בתי הכנסת בירושלים באגדות ישראל 124
דב סדן - בין בתי התפילה בעירנו 128
הרב יוסף קאפח - בתי כנסת בתימן 130
ד"ר ליאו לוי - בתי הכנסת באיטליה 134
יצחק אלפסי - בתי התפילה של החסידים 144
משה פראגר - בתי כנסת בוערים ובתי כנסת במחתרת 148
ד"ר פנחס רוזנבליט - התוכן והצורה של בתי הכנסת 176
אמוץ כהן - מה קדם לבית הכנסת 180
דוד מושיוב - בתי כנסת עתיקים בספרד 182