גיליון 5 בנובמבר 1964

נושא הגליון על בית המקדש

מבוא: גיליון מוקדש לנושא 'בית המקדש'. בגיליון מאמרים שונים הסוקרים את הנושא מצדדיו ועל רבדיו השונים, מעבודת בית המקדש, חוקיו ומצוותיו, דרך חורבן הבית והגלות ועד מעמדו וסמלו של בית המקדש בימינו והתקווה לבית מקדש שלישי. המאמרים סוקרים את הנושא לאורך ולרוחב, לגובה ולעומק ומנסים להאיר את הנושא מכמה שיותר זויות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן מצות בנין המקדש בזמן הזה 6
הרב שלמה יוסף זוין מקדש העתיד לאור ההלכה 14
ד״ר שמואל אברמסקי מקדש שלמה 18
ד"ר ישראל אלדד הקרע בין יהודה וישראל וחורבן הבית 22
א. מ. הברמן התפילה בבית המקדש ותפילת כהן גדול 26
מ. ב.לרנר עבודת התמיד בבית המקדש 28
הרב יעקב גרשון הלוי קצנלבוגן מעמד שבט לוי בעבודת המקדש 32
מנשה רבינא הזימרה והנגינה בבית המקדש 44
ד״ר שמואל ספראי הפרושים והצדוקים בחיי המקדש 52
ד״ר יוסף נדבה הבית השני וחורבנו 56
הרב מרדכי הכהן זכר למקדש במקדשי מעט 64
ד״ר יו"ט לוינסקי בית המקדש בהווי העם 74
ב. נחמני בנין בית המקדש השלישי 82
י. א. זיידמן הבנת הקרבנות ובית המקדש 88