גיליון 4 לינואר 1965

נושא הגליון 400 שנה להדפסת שולחן ערוך

מבוא: גיליון זה עוסק בשולחן ערוך ובעורכו הרב יוסף קארו, במלוא 400 שה להדפסת הספר. המאמרים בגיליון סוקרים הן את הספר עצמו, על המבנה שלו ועל אלמנטים בתוכו והן את היחס והפרשנות של הקהילות היהודיות ורבנים ספציפיים אל הספר.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן צבא ומלחמה לאור ההלכה 6
יהושע טברסקי צפת — עיר החזיון 17
פרופ׳ ח.ז הירשברג מפעלו בהלכה של מרן יוסף קארו 21
יעקב אבן חן בסוד הנגלה והנסתר / שיר 26
א. מ. הברמן המהדורות הראשונות של ה״שולחן ערוך" 31
ד"ר יהושע הורוביץ ה״שולחן ערוך" והרמ״א 35
בצלאל לנדוי ה״שולחן ערוך" וה״גר״א 40
הרב ש. י. זוין "שולחן ערוך" ושו״ע הרב 47
יצחק אלפסי ה״שולחן ערוך" בקהל חסידים 51
משה צדוק השולחן ערוך" ויהדות תימן 61
הרב מרדכי פירון המגיד מישרים 65
ד"ר יו״ט לוינסקי מנהגי עם ב-שולחן ערוך" 68
נפתלי בן־מנחם ספריו של רבי יוסף קארו 73
שמואל חגי פרשני ה-שולחן ערוך" 81
אפרים צורף הלילות הלבנים של רבנו יוסף / סיפור 85