האישה במקורות היהדות

4 בפברואר 1965

מבוא: גיליון זה מוקדש לנושא האישה ביהדות. היהדות מתייחסת לאישה בנפרד מהגבר והחוקים והמצוות אותן היא מצווה לשמור שונים גם הם. גיליון זה בוחן את ההתייחסות של היהדות לנשים לאורך הדורות ומזוויות שונות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - נשים במצוות עשה שהזמן גרמן 10
הרב זאב גוטהולד - מעמד האשה בהלכה 18
הרב מרדכי הכהן - חינוך הבת לאור ההלכה 28
שמואל חגי - האשה בעיני חז״ל 44
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - האשה ותפקידה בחברה המודרנית 48
אמוץ כהן - ייחודה של האשה העבריה 52
פרופ׳ דוד פלוסר - האשה בימי הבית השני 54
ד"ר שמואל ספראי - נשים חכמות תורה בתקופת המשנה והתלמוד 58
שלמה אשכנזי - מעמדה של האשה בימי הביניים 60
הרב יוסף קפאח - מעמד האשה בתימן 68
א. מ. הברמן - נשים סופרות, מחברות ומדפיסות 72
דב סדן - איידלה הרבנית שהיתה בעירי 78
ד"ר יום-טוב לוינסקי - מנהגים שהחזיקו בהם נשים באשכנז 82
עמוס חכם - דמויות טראגיות של נשים במקרא 88
מ. ש. גשורי - האשה וזמרתה בתקופת המקרא 92
חיים שוארצבום - נשי המקרא באגדות המוסלמים 104
חיים באר - חוה באגדת חז״ל 116
ד"ר יוסף נדבה - בזכות נשים 120
יעקב אלבוים - נשים שנכנסו בחיים לגן עדן 124
צפורה כגן - האשה הנאמנה בסיפור העממי 132
בצלאל לנדוי - נשים דגולות לבעלים גדולים 144
ד"ר דב נוי - שמות נשים כשמות חיות 150
מנשה רבינא - חלקה של האשה בקומפוזיציה הישראלית. 160
ד"ר זאב וילנאי - ישובים בישראל בשמות נשים 164
ד"ר יעקב רוטשילד - דמות האשה החרדית באשכנז שלפני השואה 166
י. בן־חגי - נשים "רופאות" בירושלים העתיקה 170
שרגא גפני - גבורתו של בנות ישראל בדורנו 176