המים במקורות היהדות

16 באפריל 1965

מבוא: גיליון זה עוסק במים במקרות היהדות. מלבד הענין ההיסטורי שיש במים בארץ ישראל, תפסו המים מקום נרחב גם בין ערכי היהדות. מצוות רבות קשורות במים, ורוב דיני הטהרה. המאמרים בגיליון עוסקים בהקשרים שונים של מים ביהדות ומים באופן כללי.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - הירדן לאור ההורה וההלכה 9
הרב מרדכי הכהן - המים בהלכה 18
אשר וייזר - מים במקרא 34
עזריה כהן - בצלע הקרדום/ שיר 46
אינג׳ יהושע פרושנסקי - המים בישראל 48
ד"ר זאב וילנאי - הירדן, מקורותיו ונחליו 72
שמואל חגי - פרק בהיסטוריה של חקר מקורות הירדן 84
שרגא גפני - גורם המים במלחמות ארצנו 94
ד"ר רות עמירן - הספקת מים לירושלים בימי קדם 102
ד"ר שמואל אברמסקי - מתקני מים במצדה 104
הרב מרדכי פירון - מרחצאות ציבוריים בתקופת התלמוד 106
י. בן־חגי - תכנית אנגלית לאספקת מים לירושלים 110
ד"ר יוסף ברסלבי - שיטות השקאה בימי המקרא 114
ד"ר גדעון אורשן - המים כגורם הקובע רמות הצומח הטבעי בארץ 128
אמוץ כהן - ברכת מי תהום ונזקי מים 132
דב גינצבורג - המים וסלעי ארצנו 140
רפאל ויס - מים שהם לקללה 142
צפורה כגן - מי-חיים וטל-חיים 146
ישראל תא־שמע - סוגי המים המטהרים 156
א. מ. הברמן - המים בשירי ויכוח 162
ד"ר דב נוי - "שלח לחמך על פני המים" בסיפור העממי 164