סוגיות בחינוך היהודי

1 לאוגוסט 1966

מבוא: גיליון זה עוסק בחינוך יהודי וחינוך ביהדות. מאז ומתמיד תרבות העם היהודי הקדישה מחשבה מעמיקה לנושא החינוך ביהדות. על כן, המאמרים בגיליון חוקרים ומעמיקים בסוגיות שונות הקשורות לחינוך, בהקשר היהודי ובהקשרים נוספים וכללים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - חינוך הדור הצעיר לאמונה ולידיעת ה׳ 8
פרופ׳ בנציון דינור - חינוך בתקופת המקרא 18
אפרים צורף - תינוקות של בית רבן בימי קדם 24
פרופ׳ א. אשתור - החינוך היהודי בארצות המזרח בימי -הבינים 30
הרב מרדכי פירון - החינוך היהודי בארצות־ המערב בימי הביניים 34
שלמה ויסבליט - דרכי־ הוראה במשנת הרמב״ם 40
ניסן אררט - קווים בתולדות האידיאל החינוכי בישראל 44
הרב ד"ר מנחם שפרן - חינוך לחיי חברה לפי מקורות היהדות 48
יהודה רצהבי - תפילת פתיחה ללימוד התורה בחדר התימני 52
שמעון תודר - החדר כמוסד חינוכי 56
ד"ר מרדכי אליאב - התמורות בחינוך היהודי בגרמניה במאה הי״ט 62
צבי זינגר - בעיות הסינתיזה בחינוך הדתי 72
ד"ר יעקב רוטשילד - חינוך למצוות בגיל הילדות 76
אוריאל אופק - לימוד המוסר בחינוך העברי 80
ד"ר פנחס רוזנבליט - החינוך לעצמאות אישית בתקופתנו 86
ד"ר זאב וילנאי - הטיול בארץ כערך חינוכי 90
פנחס גולדווסר - בעיית תלמידים מוכשרים מבני עניים 94