גיליון המאה על אמונה ויהדות

3 באוקטובר 1965

מבוא: גיליון זה הוא גיליון המאה של כתב העת מחניים. הגיליון עבר גילגולים רבים לאורך השנים כך שגיליון זה, גיליון המאה, בא לציין תקופה ארוכה ומוקדש לאמונה ויהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בנושאים שונים הקשורים ליהדות ולאמונה בה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - ברכת הרב הראשי לצה״ל אלוף הרב שלמה גורן הרוח והכח במשנת היהדות 5
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - צמצום והרחבה באתיקה היהודית 17
ד"ר ישראל אלדד - המונותאיזם של היהדות 20
אשר וייזר - הנבואה בישראל 25
הרב מרדכי הכהן - ההלכה והמנהג 36
פרופ׳ ישעיהו לייבוביץ - המצוות המעשיות 44
משה דוד הר - מהותה של האגדה 63
ד"ר יוסף דן - התהוות תורת הסוד העברית 70
אצילות ותכליתיות בתורת הקבלה - ד"ר אפרים גוטליב 76
ד"ר אליעזר שביד - מצוות האמונה לפי הרמב״ם 80
ד"ר יהושע הורוביץ - שכר ועונש ביהדות 93
איתמר גרינוולד - אחרית הימים 100
פרופ׳ דוד פלוסר - התפיסה ההיסטורית של היהדות 113
ד"ר פנחס רוזנבליט - הרציפות ההיסטורית ביהדות 117
דב רפל - הפילוסופיה של ההיסטוריה 121
שמואל חגי - הזמן במחשבת היהדות 125
ישראל תא־שמע - צדק ואמת 128
ד"ר יהושע עמיר - ההלניזם היהודי כתופעה דתית 133
הרב ד"ר נחום לאם - חלק שני האדם במשקפת היהדות 133
פרופ׳ ישעיהו תשבי — ד"ר יוסף דן - החסידות 141
מ. ב.לרנר - האדם ויעודו 142
ד"ר יוסף נדבה - היחיד מישראל בהשקפת היהדות 146
הרב משה חיים קצנלנבוגן - התורה ולימודה 151
מאיר מדן - התפילה 162
אפרים צורף - השבת 167
בצלאל לנדוי - ארץ ישראל וישובה 174
הרב זאב גוטהולד - טהרה וקדושה במחשבת היהדות 185
הרב יוסף קאפח - טומאה וטהרה 193
הרב מרדכי פירון - צדקה וחסד 197
ד"ר מאיר הלל בן שמאי - החטא והסליחה 199
הרב מנחם הכהן - קידוש השם 220