ארץ יהודה

5 בינואר 1966

מבוא: גיליון זה עוסק בארץ יהודה. הגיליון חוקר את שטחה של נחלת יהודה במרוצת השנים, המאמרים בגיליון בוחנים בראש ובראשונה את השינויים במלכות יהודה, אך גם דברים אחרים הקשורים לשטחה של ממלכה זו ומסתכלים על המשמעות של השטח בעבר והמשמעות שלו כיום.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - הרמה ערי יהודה בזמן הזה לאור ההלכה 6
אשר וייזר - מלכות יהודה 10
ד"ר זכריה קלאי (קלינמן) - ירושלים — ביהודה או בבנימין? 16
שמואל חגי - יהודה בימי תפארתה 18
ד"ר שמואל אברמסקי - גלגולי תולדותיה של עיר ביהודה 24
ד"ר זאב וילנאי - יבנה עיירה כיהודה במישור החוף 30
ד"ר יוחנן אהרוני - נגב יהודה 36
ד"ר דב נוי - לוז העיר האגדית שבארץ יהודה 42
בצלאל לנדוי - דרכי השלטון הרומאי ביהודה 51
דוד בנבנשתי - ההתישבות החקלאית בהרי יהודה 56
שרגא גפני - קרב מזהיר במלחמת הקוממיות בהרי יהודה 60
פרופ׳ דב אשבל - אקלימה של יהודה וירושלים במרוצת הדורות 68
דב גינזבורג - המבנה והגוף של יהודה 72
אמוץ כהן - הצומח והחי ביהודה 76