ימי הפורים 1966

25 בפברואר 1966

מבוא: גיליון זה מוקדש לחיילי צהל ויוצא לפני חג הפורים. המאמרים בגיליון משלבים תכנים ונקודות מבט שונות לגבי יום הפורים. הם כוללים סקירה של רקע לחג, דיון במסורות, שירי עם ואגדות הקשורות כולן לחג הפורים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מלחמות עמלק ומלכות ישראל 4
ד"ר ש. אברמסקי - מלחמות יהושע בן-נון וכיבוש ערי החומה 12
א. דוידזון - מגילת אסתר באגדות חז״ל 16
מנשה אונגר - פורים שמח — מנהג ופולקלור 22
ש. תודר - ההסואה וההתחפשות 28
ד"ר זאב וילנאי - קברי מרדכי היהודי ואסתר המלכה 34
חנינא מזרחי - פורים בארצם של מרדכי ואסתר 36
הרב יוסף קאפח - מנהגי פורים בתימן 40
ד"ר דב נוי - הסיפור העממי אצל עדות ישראל 44
מרדכי בן יחזקאל - המגילה מעשה שסיפר הגר" א 54
רפאל וייס - לשונה וסגנונה של מגילת־אסתר 56
דוד כהן - שתי אגדות לפורים 64
הרב מנחם הכהן - מהי שמחה יהודית? 68
חיים לשם - תענית אסתר ופורים והקראים 72
ח. לונסקי - ר׳ איזל חריף וחידודיו 76
י. צדקוני - שירי עם היתוליים ושירי יין 82