מצרים במקורות ישראל

25 במרץ 1966

מבוא: גיליון זה עוסק במצרים בהקשר היהודי ישראלי. ההיסטוריה של העם היהודי ומצרים ארוכת שנים בהקשרים שונים וזמנים שונים. המאמרים בגיליון מתייחסים לאגדות שונות הקשורות במצרים,איזורים שונים בה ובכל מיני קודות בהן היהדות נפגשת עם מצרים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - זכירת יציאת מצרים 7
אשר וייזר - מצרים במקרא 16
ד"ר אברהם ארזי - מצרים בעיני חז״ל 26
ד"ר שמואל אברמסקי - עבדות ישראל במצרים 34
אמוץ כהן - גלות מצרים 38
דב גינזבורג - נופה ואקלימה של מצרים 40
פרופ׳ שמעון בודנהיימר - החי במצרים העתיקה 46
אב. נ. פולק - ארץ גושן 54
ד"ר זאב וילנאי - עתיקות מצרים כמקור לידיעת הארץ 58
ד"ר חיים גבריהו - פרעה מלך מצרים 70
הרב מרדכי פירון - חרות ההבעה של פרעה מלך מצרים 74
שרגא גפני - צבא הפרעונים 80
פרופ׳ שמואל ייבין - עליתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה 84
א. אדליק - האדריכלות המצרית העתיקה 88
מנשה רבינא - המוסיקה במצרים הקדומה 96
ד"ר מאיר שש - שיט המצרים הקדמונים ומסחרם בים סוף 102
מ. נון - הדיג במצרים הקדומה 106
פרופ׳ א. מלמט - כלכלת עוצבה מצרית על אדמת ישראל 108
א. מ. הברמן - התנין המצרי בפיוטים 112
ד"ר דב נוי - ספורי בעלי חיים במצרים העתיקה 116
חיים שוארצבוים - מאוצר הפולקלור המצרי העתיק 122
פרופ׳ אלכסנדר פוקס - מרד יהודי מצרים 115—117 ל סה"נ 128
אפרים צורף - מקדש חוניו 136
ד"ר י. הורוביץ - מקורות חדשים מתקופת הגניזה במצרים 140
בצלאל לנדוי - יהודי מצרים בימי הביניים 144
ד"ר ישראל אלדד - יחסי מצרים וישראל מרעמסס עד נאצר 150
ד"ר יו״ט לוינסקי - קריעת ים סוף בפולקלור היהודי 156