הספר העברי

5 ביולי 1966

מבוא: גיליון זה, המוקדש לספר העברי מעלה לפנינו מאמרים שונים המעיינים במשמעות של הספר ומקומו בחיי העם בכל הדורות. העם היהודי מכונה גם עם הספר והקשר שלו לספר העברי ולספרים בכלל ארוך ורב שנים. לכן, גיליון זה מעמיק בקשר הזה וסורק אותו באופנים שונים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - הכתב בו ניתנה התורה 7
ד"ר אברהם ארזי - הספר והסופר בעיני חז"ל 14
הרב מרדכי פירון - ישראל — עם הספר 22
אברהם ברוידס - דברים על הספר 26
ד"ר דב נוי - הספר בספורי עם 28
משה קטן - שמותיהם של הספרים העבריים 38
חיים לשם - הסכמות על ספרים 44
א. מ. הברמן - הצנזורה בספרים עבריים 52
יוסף נדבה - גזירות על ספרים עבריים 58
ג. קרסל - אוצרות ספרי ישראל בעולם 62
מנשה רבינא - הספר העברי בתחום המוזיקה 72
נפתלי בן מנחם - מפעל הביבליוגרפיה העברית 80
הרב מרדכי קוקיס - במעלות הספר העברי 84
ד"ר משה שפיצר - התפתחות האות העברית 90
יוסף י. כהן - ראשית הדפוס העברי וראשוני המדפיסים 96
שושנה הלוי - ראשיתו של הדפוס העברי בארץ ישראל 106
בצלאל לנדוי - דפוסים עבריים מפורסמים 118
אברהם יערי - נשים במלאכת הדפוס של הספר העברי 124
ד"ר יו״ט לוינסקי - הבחור הכותב והבחור "הזעצער" 134
ישראל כהן - המגיה של הספר העברי 144
שמואל חגי - מוכר הספרים 148
הרב יוסף קאפח - כותבי ומעתיקי ספרים בתימן 152
דוד דוידוביץ - עטורי ספרים 160
אברהם וייס - תוי ספר יהודיים 166
אפרים צורף - סמלים קדומים בשערים מעוטרים 172