עלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים 1966-08

18 בספטמבר 1966

מבוא: גיליון זה, השני במספר, עוסק בעלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים. ישנן המון עלילות דם שהעלילו על העם היהודי במשך הדורות. שני הגיליונות המוקדשים לנושא לא עוסקים בכולן אלא בעיקר בעלילות הדם שהתרחשו בזמן הקרוב לפירסום הגיליון ושהיו מפורסמות ומשמעותיות, עקב המשפטים שהתנהלו מסביבן. בגיליון יש גם הקדמה של מאמרי מבוא על נושא עלילת־הדם בכלל, אך עיקר הגיליון, מוקדש למשפטים מפורסמים שיסודם עלילת דם.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מצוות קידוש השם לעיני הגויים לאור מהלכה 10
אורי צבי גרינברג - זה השער לה׳ בזיו 13
פרופ׳ דוד פלוסר - מוצא עלילות הדם 18
א. מ. הברמן - קדושים וטהורים ועמידתם בדין 22
פרופ׳ ח.ז הירשברג - עמדת שלטונות הקיסרות העותומנית בעלילות הדם בתורכיה 26
ד"ר דב נוי - סיפורי עלילות־דם בעדות ישראל 32
ד"ר יום־טוב לוינסקי - השבועה המחפירה 42
ד"ר דניאל קארפי - משפט הנער שמעון מטרינטו 60
עו״ד יצחק אורן - עלילת הרופא רודריגו לופס 64
הרב פרופ׳ י. ל. רבינוביץ - פרשת רובלס באנגליה 70
ד"ר יעקב רוטשילד - היהודי זיס אופנהיימר 72
הרב יוסף קאפח - משפטים נגד יהודים בתימן 82