ימים נוראיים

14 בספטמבר 1966

מבוא: גיליון זה מוקדש לחיילי צהל לימים הנוראיים. הגיליון, שהתפרסם בין ראש השנה ליום כיפור, מוקדש לאמונה ותפילה. הנושאים בגיליון מופיעים גם במקומות אחרים בכתב עת זה, אך כעת הם מופיעים בהקשר לימים הנוראיים בהם מצווה להתעמק בהם יותר.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - יסודות האמונה 7
הרב פרופ׳ ישראל אברהמס - גדלות הבורא, האדם והטבע 11
הרב זאב גוטהולד - אהבת ה׳ ויראת שמים במקורות היהדות 17
פרופ׳ דוד פלוסר - אמונה וקיום מצוות בדורנו 33
מאיר אוריין - רניסאנס של האמונה 35
יצחק סבן - האמונה בצידוק הדין באגדת חז״ל 49
מלכה בת־עמי - ערכה של תפילת הציבור 53
ד"ר יהושע עמיר - האב הבן — והתפילה 63
ד"ר אברהם גולדברג - נוסח הוידוי של כהן גדול 67
אפרים צורף - התפילה והאדם במשנה הרב קוק 71
שלמה אשכנזי - מחברות פיוטים, תחינות ותפילות 75
חיים אדלר - הפיוט והניגון במחזור התפילות 83