עלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים 1966-09

22 ספטמבר 1966

מבוא: גיליון זה עוסק בעלילות ומשפטי ראווה נגד יהודים. ישנן המון עלילות דם שהעלילו על העם היהודי במשך הדורות. שני הגיליונות המוקדשים לנושא לא עוסקים בכולן אלא בעיקר בעלילות הדם שהתרחשו בזמן הקרוב לפירסום הגיליון ושהיו מפורסמות ומשמעותיות, עקב המשפטים שהתנהלו מסביבן. בגיליון יש גם הקדמה של מאמרי מבוא על נושא עלילת־הדם בכלל, אך עיקר הגיליון, מוקדש למשפטים מפורסמים שיסודם עלילת דם.

תוכן העניינים
פרופ׳ יוסף יואל ריבלין - עלילת דמשק 5
דונש - משפט־סטאראדוב 19
הרב מנחם הכהן - משפט דרייפוס 27
מאיר פרבר - עלילות הילזנר וטיסה אסלר בהונגריה 37
שמואל בן־אשר - עלילת מנדל בייליס 45
עו״ד יצחק אורן - משפט שלום שווארצברד 71
מאיר שפר - משפט דוד פרנקפורטר 81
שמואל חגי - פרשת הרשל גרינשפן 91
ד"ר יוסף נדבה - משפט חכים ובית־צורי במצרים 99
משה קטן - פרשת חטיפת ילדי פינאלי 107
עלילת הרופאים היהודים במוסקווה 115
משפט אורן בפראג 121
קדושי קהיר: ד"ר מרזוק וש. עזאר 125
עו״ד יצחק אורן - משפט ברודסקי בברית המועצות 129
שמואל שגב - משפט אלי כהן 145
שמעון תודר - משפטים בסיפורי עם 161