יהדות ויוונות

25 בדצמבר 1966

מבוא: גיליון זה, המוקדש ליהדות ויוונות, עוסק בקשר בין התרבויות ובשאיבה התרבותית של היהדות מן היוונים. היחס של היהדות ליוון מראה על היחס של היהדות באופן כללי לנוכרים מה שהופך אותו לפרק חשוב בתולדות היהדות. המאמרים הנמצאים בגיליון עוסקים כולם במתח שבין היהדות ליוון כמו גם בהשפעה ההדדית בניהם.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - היהדות מול הפילוסופיה היונית 3
הרב שלמה גורן - מצוות קידוש השם לעיני הגויים לאור מהלכה 10
אורי צבי גרינברג - זה השער לה׳ בזיו 13
פרופ׳ דוד פלוסר - תרבות יון ותורת ישראל 16
פרופ׳ דוד פלוסר - מוצא עלילות הדם 18
ד"ר יהושע עמיר - תגובת העולם ההלניסטי על היהדות 20
א. מ. הברמן - קדושים וטהורים ועמידתם בדין 22
פרופ׳ ח.ז הירשברג - עמדת שלטונות הקיסרות העותומנית בעלילות הדם בתורכיה 26
הרב מרדכי פירון - היחס ליון בספרות התלמוד והמדרש 30
ד"ר דב נוי - סיפורי עלילות־דם בעדות ישראל 32
הרב זאב גוטהולד - יחס חכמינו למיתולוגיה היונית 36
ד"ר יום־טוב לוינסקי - השבועה המחפירה 42
א. מ. הברמן - התורה ותרגומה ליונית 50
פרופ׳ יחזקאל קוטשר - השפעת היונית על הלשון העברית 54
ד"ר אברהם גולדברג - תורה שבע" פ אצל היהודים ואצל היונים 58
ד"ר דניאל קארפי - משפט הנער שמעון מטרינטו 60
פרופ׳ ישעיהו ליבוביץ - בין סופוקלס לאיוב 60
שמואל חגי - שיטת ה סטוא והיהדות 62
עו״ד יצחק אורן - עלילת הרופא רודריגו לופס 64
ד"ר יוסף נדבה - רעיון המדינה ביון ובישראל 66
הרב פרופ׳ י. ל. רבינוביץ - פרשת רובלס באנגליה 70
ד"ר יעקב רוטשילד - היהודי זיס אופנהיימר 72
ד"ר ישראל אלדד - אמנות הראיה ביון והשמיעה בישראל 72
הרב יוסף קאפח - משפטים נגד יהודים בתימן 82