קהילות ישראל ביהדות המזרח

20 במרץ 1967

מבוא: הגיליון עוסק בקהילת יהודי המזרח, כיום ובעבר. יהדות המזרח שיגשגה שנים רבות, וזכרן של הקהילות היהודיות שחיו בה שנים רבות חשוב ומהווה חלק משמעותי מסיפורו של העם היהודי. הגיליון מרכז מאמרים כלליים על יהדות המזרח ומאמרים הנוגעים באופן ספציפי לקהילות מסוימות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - השבת בארצות הצפוניות ובמזרח הרחוק 2
אברהם בן-יעקב - קהילת יהודי בגדאד 12
דוד סיטון - קהילת יהודי דמשק 22
ד"ר יצחק שמוש - קהילת חלב בסוריה 32
שלמה כהן־צידון - קהילת יהודי קהיר 38
קהילת יהודי אלכסנדריה 46
בצלאל לנדוי - שאלוניקי – עיר ואם בישראל 50
יצחק ר. מולכו - קהילות קושטא ואיזמיר בתורכיה 60
חנינא מזרחי - קהילות טהרן ואצפהאן בפרס 70