גיליון 15 במאי 1967

נושא הגליון משה רבנו

מבוא: גיליון זה עוסק במשה רבינו. משה ודמותו היו לאחת מדמויות המפתח והערכים המרכזיים של היהדות, וגיליון זה מעמיק בדמותו ובהשפעתה על עולם התוכן היהודי לאורך הדורות. ההסתכלות על משה רבינו מובאת דרך מחקרים, דברי הגות ושירים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן שאלות ותשובות בהלכה 8
פרופ׳ דוד פלוסר משה איש האלהים 16
הרב מרדכי הכהן פני משה 20
הרב מרדכי פירון נבואת משה 32
ד"ר אברהם ארזי משה בעיני חז״ל 38
ד"ר יהושע עמיר דיוקנו של משה אצל פילון 42
הרב זאב גוטהולד משה וסגנון נבואתו 50
ד"ר יוסף נדבה משה והעם 66
ד"ר ישראל אלדד בין יתרו למשה 72
אמוץ כהן משה המחוקק כמחנך העם 76
ד"ר דב נוי משה באגדות עם 80
ד"ר זאב וילנאי משה בשמות מקומות בא״י ובסיני 100
דוד דוידוביץ משה בציורי דורא־אברופוס 108
דב מדזיני על דמותו של משה באמנות 116
מנשה רבינא משה בשירי עם ובשירי ילדים 120
אפרים צורף לידתו של משה 132
חיים באר שמותיו של משה רבנו 140
אשר וייזר משח בבית פרעה 148
בצלאל לנדוי פטירתו של משה דבבו 156
ד"ר שמואל אברמסקי בית פעור 164
גרשום הרפנס האיש משה 166