גיליון 5 בנובמבר 1967

נושא הגליון א"י המשוחררת והמקומות הקדושים 1967

מבוא: גליון זה,ראשון מבין שניים, עוסק במקומות הקדושים בארץ ישראל. המאמרים בגיליון סוקרים את המקומות הנחשבים קדושים בארץ ישראל, ומתבוננים בהם בצורות שונות. חלק מהמאמרים עושים זאת על ידי סקירה של המקום עצמו וחלק בוחנים את היחס אל המקום בתרבות היהודית, המתבטאת לעיתים בסיפורים, שירים או אגדות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן המקומות הקדושים לאור ההלכה 7
אורי צבי גרינברג הכותל 18
אפרים צורף הר הבית ואבן השתייה 22
ברוך קנאל הר הבית בארכיאולוגיה 34
ד"ר זאב וילנאי הכותל המערבי 44
מיכאל פייסט הכותל המערבי בארכיאולוגיה 56
ד"ר דב נוי סיפורי עם על הכותל המערבי 64
ש. קורא הכותל המערבי בשירה העברית 74
אמוץ כהן הר הזיתים 82
ד"ר יהודה אליצור קברי קדמונים בהר הזיתים 88
אהרן בי״ר קבר שמעון הצדיק 102
הרב מרדכי הכהן מערת המכפלה 106
הרב מנחם הכהן קבר רחל 126
ד"ר יוסף ברסלבי קבר יוסף בשכם וגבעת פינחס 134
שמעון תודר גלגל במעברות הירדן 146
ד"ר חיים גבריהו משכן שילה 152
הרב ד"ר י. ל. רבינוביץ הר גריזים והר עיבל 162
ראובן קאשני קבר שמואל הנביא 166
נחמן צלניק הר סיני במסורת ישראל 170