א"י המשוחררת והמקומות הקדושים 1968

1 בפברואר 1968

מבוא: גליון זה, השני מבין שניים, עוסק במקומות הקדושים בארץ ישראל. המאמרים בגיליון סוקרים את המקומות הנחשבים קדושים בארץ ישראל, ומתבוננים בהם בצורות שונות. חלק מהמאמרים עושים זאת על ידי סקירה של המקום עצמו וחלק בוחנים את היחס אל המקום בתרבות היהודית, המתבטאת לעיתים בסיפורים, שירים או אגדות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - המקומות הקדושים לאור ההלכה 6
אורי צבי גרינברג - יהודה היום, יהודה מחר 17
הרב מנחם הכהן - דברי ימיה של ירושלים 20
הרב מרדכי פירון - שיבחה של ירושלים 34
אילן כהן - הקרב על ירושלים 42
אשר וייזר - בית־לחם 45
שמואל חגי - חברון 52
אוריאל אופק - גוש עציון בהרי חברון 60
אפרים תלמי - יריחו וערבותיה 68
יהושע לוינזון - הר שומרון 78
בצלאל לנדוי - שכם והישוב היהודי 88
ד"ר שמואל אברמסקי - עמק אילון 96
דוד שניר - מודיעים — מולדת החשמונאים 102
ד"ר יוסף ברסלבי - רצועת עזה 112
ד"ר זאב וילנאי - סיני ומיצרי ים-סוף 130
שרגא גפני - רמת הגולן הישראלית 142
ד"ר זאב וילנאי - הירדן, מקורותיו ונחליו 152
דב גינזבורג - הגדה המערבית ורמת הגולן 162