גיליון 1 באוגוסט 1968

נושא הגליון קהילות ישראל ביהדות המזרח (ב)

מבוא: הגיליון עוסק בקהילת יהודי המזרח, כיום ובעבר. יהדות המזרח שיגשגה שנים רבות, וזכרן של הקהילות היהודיות שחיו בה שנים רבות חשוב ומהווה חלק משמעותי מסיפורו של העם היהודי. הגיליון מרכז מאמרים כלליים על יהדות המזרח ומאמרים הנוגעים באופן ספציפי לקהילות מסוימות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן תורת ההגיון של הרמב"ם 6
אורי צבי גרינברג שיר למד דעת 11
אליעזר שטרנברג המעמד המשפטי של היהודים בארצות האיסלאם 14
פרופ׳ בנציון דינור הקדומה שבגלויות המזרח 24
אברהם בן־יעקב קהילת מוצל 30
הרב יוסף קאפח קהילת צנעא שבתימן 36
דוד סיטון קהילת עדן 46
שמואל חגי קהילת פאס 54
קהילות תטואן וטנג׳ר 60
יחיאל שוקרון מראכש — שושנת המדבר 64
פרופ׳ ח.ז הירשברג היהודים בצפרו ובקאזאבלאנקה 76
דבורה והרב מנחם הכהן קהילות תוניסיה וג'רבה 90
אברהם אלמליח הישוב היהודי באלג׳יריה 102
צוריאל שקד קהילת יהודי לוב 114
יצחק ר. מלכו קהילת ליסאבון בפורטוגאל 124
היהודים בבומבי ובכלכותה 128
אברהם קשאני קהילת אפגאניסטאן 132