גיליון 1 בנובמבר 1968

נושא הגליון על קהילות הקודש בגולה שחרבו

מבוא: גיליון זה מוקדש לקהילות יהודיות שחרבו. הגיליון מנסה להאיר ולהדהד את סיפורן של הקהילות השונות, ששוב אינן קיימות מלבד שרידים מעטים. הקהילות התחסלו לא כפי שציפו היה, לא חיסול של גאולה, אלא חיסול של שואה הנוראה שהיתה אי־פעם. מטרת הגיליון להציב יד ושם לגדולות שבקהילות שחרבו, ולהכיר את תולדותיהן בדורות האחרונים עד השואה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן הגבורה במשנת היהדות 7
אורי צבי גרינברג קהילות הקודש אשר בגולה 14
פרופ׳ שלמה סימונסון קהילת רומא 19
קהילות אודיסה 30
פרופ׳ בנימין דה־פריס קהילת אמשטרדם 31
פרופ. ש. ה. ברגמן קהילת פראג 41
ד״ר אליהו אויגן מאיר קהילת פרנקפורט 53
קיוב 66
שמואל חגי קהילות אלטונה המבורג ונדסבק 67
ד״ר אברהם רובינשטיין קהילת ווארשה 71
בצלאל לנדוי קהילת לובלין 87
א. ז. אשכלי קהילת לודז׳ 93
מאיר בוסאק קהילת קרקוב 101
א. מ. הברמן קהילת לבוב 109
ד״ר ישראל קלויזנר קהילת וילנא 113
בלגרד 122
ראובן רובינשטיין קהילת קובנה 123
ש. דניאל קהילת ריגה 129
ד״ר פינחס רוזנבליט קהילת ברלין 137
מ. אונגרפלד קהילת וינה 143
ד״ר א. פירסט קהילת בודפשט 153
ישראל ארליך קהילת פרשבורג 163
קהילת מונקאטש 169
הרב ד״ר מנחם שפרן קהילת בוקרסט 175
קהילת טשרנוביץ 185
מלכה שפירא בליל תעלומה 190