הרפואה במקורות היהדות (א)

20 באוקטובר 1969

מבוא: גיליון זה הוא החלק הראשון העוסק ברפואה במקורות היהדות. רפואה והעיסוק בה תפסו מאז ומעולם מקום נרחב אצל חכמי ישראל. גם מהבחינה העיונית, וגם מהבחינה המעשית. גם ההלכה היהודית לדורותיה הרבתה דינים והלכות בעניני רפואה. לכן, שני הגליונות הבאים יבחנו את נושא הרפואה ביהדות בדורות שונים ומזוויות שונות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - השתלות לב לאור ההלכה 7
פרופ׳ יהושע לייבוביץ - תולדות הרפואה בישראל 18
אמוץ כהן - הרפואה בתקופת המקרא / צמחי הרפואה 36
ד"ר אברהם ארזי - הרפואה בהשקפת חז״ל 40
פרופ׳ דוד פלוסר - תפקיד הרופא לפי בן־סירא 48
פרופ׳ זיסמן מונטנר - רמב״ם הרופא והסופר הרפואי 56
שלמה וייסבליט - רפואת הנפש בתורת הרמב״ם 62
ד"ר דב נוי - יחס האגדה לרפואה 68
ישראל ארליך - רופאים יהודים בתקופת הרנסנס 74