הרפואה במקורות היהדות (ב)

1 בדצמבר 1969

מבוא: גיליון זה הוא החלק השני העוסק ברפואה במקורות היהדות. רפואה והעיסוק בה תפסו מאז ומעולם מקום נרחב אצל חכמי ישראל. גם מהבחינה העיונית, וגם מהבחינה המעשית. גם ההלכה היהודית לדורותיה הרבתה דינים והלכות בעניני רפואה. לכן, שני הגליונות הבאים יבחנו את נושא הרפואה ביהדות בדורות שונים ומזוויות שונות.

תוכן העניינים
שלמה אשכנזי - רופאות יהודיות מפורסמות 46
פרופ׳ י. זילברשטיין - נתוח מתים בקורות הרפואה 108
הרב ד"ר ישראל יעקובוביץ - נתיחת מתים להלכה ולמעשה 114
הרב מרדכי הכהן - האם מותר לכהן ללמד רפואה 120
שרגא גפני - הרפואה הצבאית בעמים ובישראל 128
שמעון תודר - יחס העם אל הרפואה 130
יהודה רצהבי - סגולות ורפואות לפתיחת הלב לתורה 140
חיים שוארצבאום - הרופא באספקלרית הפולקלור 156
ד"ר דוד מרגלית - הרפואה בעולם החסידות 166
ד"ר אמיל פוירשטין - רופאים יהודיים חתני פרס נובל 182
יוכבד ריעאני - הרפואה העממית בתימן 200
זבולון קורט - מרפאים יהודים באפגניסטן 204
שמואל חגי - בית החולים היהודי הראשון בירושלים 207