אחרית הימים והרעיון המשיחי בארץ ישראל

8 ינואר 1970

מבוא: גיליון זה עוסק ברעיון המשיחי, השתלשלותו והתפתחותו במשך הדורות. בנוסף, בגיליון יבחנו ההתרחשויות כיום בארץ הקודש וכיצד משתבצות הן ברעיון המשיחי כפי שהגו אותו במהלך הדורות. למאמרים מצורפים גם אגדות וציורים של ירושלים, שעמדה תמיד במרכז מחשבת הגאולה והרעיון המשיחי.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - ימות המשיח — ואחרית הימים 7
ד"ר אברהם ארזי - הרעיון המשיחי בהשקפת ח ז " ל 14
עמוס חכם - הרעיון המשיחי במקרא 22
ד"ר חיים גבריהו - שתי ה נ ו ס ח א ו ת של "והיה באחרית הימים" 30
אשר וייזר - מסורת אחרית הימים — והמלך המשיח 38
שמואל חגי - תנועות משיחיות לפני חורבן הבית השני 46
ד"ר יהושע עמיר - הרעיון המשיחי ביהדות ההלניסטית 54
פרופ׳ דוד פלוסר - האמונה המשיחית בימי הבית השני 68
ד"ר פנחס רוזנבליט - הרעיון המשיחי וגלגולו בהמשך הדורות 76
איתמר גרינוולד - דמותו המשיחית של מלכיצדק 88
שמעון תודר - משיח בן דוד ומשיח בן יוסף 100
ד"ר דב נוי - דמות המשיח כגיבור עממי 114
ד"ר יו״ט לוינסקי - הקולות המבשרים ביאת המשיח 126
חיים שוארצבאום - דמותו של המשיח בפולקלור 134
אפרים צורף - מוטיב המשיח בשירתו של ביאליק 140
ד"ר יהושע הורוביץ - משיחי שקר בתקופת ובספרות הגאונים 148
בצלאל לנדוי - הציפייה למשיח ב תורת החסידות 152
מרדכי אנסבכר - תנועת ראובני ומלכו 168
שושנה הלוי - חזונו המשיחי של רבי עקיבא יוסף שלזינגר 170