אסטרונומיה ואסטרולוגיה ביהדות

20 בספטמבר 1971

מבוא: גיליון זה מוקדש לנושא אסטרונומיה ואסטרולוגיה במקורות היהדות. עידן החלל מציב אתגרים לאגשי־אמונה, וגיליון זה עוסק בתורת היקום והבריאה כפי שהיא משתקפת במקורות היהדות ועל הקשר בין מקורות אלו למדע העוסק בכוכבים בהווה.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - כיבוש החלל והשקפת עולמנו הדתית 10
הרב מרדכי פירון - שלמותו של היקום 14
פרופ׳ דוד פלוסר - טיסה לחלל והשקפת עולם יהודית 22
ד"ר פנחס רוזנבליט - הטיסה לחלל — תחילה או סופה של תקופה 26
ד"ר אברהם ארזי - האסטרונומיה בדברי חז״ל 30
הרב מרדכי הכהן - שמואל ירחינה 36
הרב זאב גוטהולד - המאבק על האצטגנינות בימי הראשונים 48
שמואל חגי - בהיכלות הרקיע 88
אשר וייזר - צבאות השמים במקרא 96
עמוס חכם - הכוכבים ומסילותם במקרא 100
ד"ר מיכאל א. סטון - אסטרונומיה בספרים החיצוניים 108
פרופ׳ יעקב ליכט - חישוב לוח שבת החמה בפרק ע״ב של ספר חנוך 112
ד"ר חיים מ. י. גבריהו - מלחמת היהדות בעכו"ם, שמש וירח 114
א. מ. הברמן - אותות השמיים בפי פייטנים ומשוררים 122