גיליון 1בנובמבר 1971

נושא הגליון אסטרונומיה ואסטרולוגיה ביהדות חלק ב

מבוא: גיליון זה,השני במספר, מוקדש לנושא אסטרונומיה ואסטרולוגיה במקורות היהדות. עידן החלל מציב אתגרים לאגשי־אמונה, וגיליון זה עוסק בתורת היקום והבריאה כפי שהיא משתקפת במקורות היהדות ועל הקשר בין מקורות אלו למדע העוסק בכוכבים בהווה.

תוכן העניינים
אפרים צורף איצטגנינות יהודית עתיקה 136
שלום רוזנברג תיאוריות אסטרונומיות בהגות היהודית בימי הביניים 146
ישראל ארליך גדולי ישראל כאסטרונומים וכאסטרולוגים 152
ב. מרדכי אנסבכר כלים של אסטרונומים יהודים 160
פרופ׳ זיסמן מונטנר הרמב״ם כאסטרונום 164
פרופ׳ גד בן־עמי צרפתי יש"ר מקנדיא: התלמיד היהודי של גליליאו 168
ד"ר אמיל פוירשטיין סיר וויליאם הרשל — גדול התוכנים 172
] חיים שורצבאום גורמי השמים באספקלריה של הפולקלור 178
שמעון תודר במעגלי ה "מ ז ל" 188
ד"ר יום־ טוב לוינסקי אותות של צבא השמיים 198
ד"ר דב נוי האדם בלבנה 206
דב גינזבורג הנוף והמבנה של הירח 212
הרב מנחם הכהן תפילת היקום 222
ד"ר איתמר גרינולד הטיסה לירח והאמונה הדתית 230