גיליון 15 ביוני 1972

נושא הגליון מנהיגים ומנהיגות בישראל (מוקדש לדוד בן גוריון)

מבוא: זהו גיליון מוגדל של "מחניים" לכבוד ליום הולדתו ה75 של דוד בן־גוריון, המוקדש למנהיגות בישראל. מאמרי הגיליון שואפים להראות כי המנהיגות בישראל היא יחודית ומחייבת את המנהיגות המדינית, החברתית, הרוחנית והצבאית לסגל לעצמה אמות־מידה מוסריות ורעיוניות מעל ומעבר למקובל אצל עמים אחרים.

תוכן העניינים
זלמן שזר להארי שבחבורה – ברכה 10
ראובן ברקת איש פסגות 12
גולדה מאיר מנהיג של חזון ותוקף רעיוני ומוסרי 15
דוד בן גוריון עם סגולה 18
הרב מרדכי פירוז הנהגת עיר בהשקפת חז״ל 28
הרב מרדכי הכהן מנהיגותם של משה ויהושע 36
אשר וייזר דמות המנהיג במקרא 92
ד״ר אברהם ארזי המנהיג בעיני חז"ל 102
פרופ׳ משה צלי סגל הנביאים כמנהיגי ציבור 115
הרב פרופ׳ לוי יצחק רבינוביץ הכהן כמנהיג 124
עמוס חכם המלך כמנהיג 128
יהושע בכרך על משכנות הרועים 136
הרב מנחם הכהן דמות המנהיג המוכיח את עמו 150
פרופ׳ דוד פלוסר המנהיג המורד בימי בית שני 156
פרופ׳ חיים דב מנטל הנשיאות בישראל 164
חיים לשם דמות ראש הישיבה 168
פרופ׳ משה בר ראשות הגולה בבבל 174
מאיר אוריין מורה ומנהיג בחסידות 182
שרגא גפני מנהיגות צבאית וסגולותיה 190
ד״ר פנחס רוזנבליט הנהגה אינטלקטואלית 202
חיים שורצבאום מנהיגות ומנהיגים בפולקלור 228
בצלאל שחר בן־גוריון מנהיג לעמו וארצו 238