גיליון 6 בינואר 1992

נושא הגליון על היהדות והאסלם

מבוא: גיליון זה עוסק בקשרים בין היהדות והאיסלם והשפעתם זה על זה. המאמרים בוחנים את הנושא בעבר ובהווה מזוויות שונות, כמו: מדינה וחברה, דת ופילוסופיה, הלכה ומשפט וספרות ואומנות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן הכיתות הפילוסופיות היהודיות מול הכיתות הפילוסופיות המוסלמיות לפי הרמב״ם 8
הרב יוסף קאפח הופעת האסלאם והיחס למוסלמים במשנת הרמב״ם 16
פרופ׳ אביעזר רביצקי מן העולם המוסלמי והלאה: מפת דרכים בתולדות הפילוסופיה היהודית 22
פרופ׳ משה אידל מיסטיקה יהודית ומיסטיקה מוסלמית 28
אביעד הכהן דת האסלאם ומאמיניה: היבטים הלכתיים ומשפטיים 34
פרופ׳ אליאב שוחטמן יחסי יהודים ונכרים ״מפני דרכי שלום״ ו״משום איבה״ 52
ד"ר גדעון ליבזון הזיקה בין המשפט העברי למשפט המוסלמי 74
ד"ר אליעזר שלוסברג השפעת האסלאם על פרשנות המקרא של ימי הביניים 92
ד"ר אהרן ממן העברית המושפעת מן הערבית 106
ד"ר אדוין סרוסי השפעות אסלאמיות על המוסיקה היהודית 116
מאיר בן דב השפעות הדדיות בין האדריכלות היהודית לאדריכלות המוסלמית 124
פרופ׳ יעקב שלמה שפיגל השפעת האסלאם על הספר העברי 132
פרופ׳ דניאל שפרבר השפעות אסלאמיות עממיות על מנהגי יהדות צפון אפריקה 144
הרב מנחם סליי השפעת האסלאם על ההלכה היהודית: עיון בשו״ת הריב״ש 158
ד"ר מאיר בר אילן רחיצת הרגליים לפני התפילה: השפעה אסלאמית או מנהג יהודי 162
ד"ר יעקב לב יהודים בחברה המוסלמית של ימי הביניים 170
ד"ר צבי מלאכי המקאמה הערבית והשפעתה על האליגוריה העברית 176
הרב מנחם הכהן ירושלים והר הבית במסורת האסלאם 180
יואל רפל עליית יהודים לארץ־ישראל בתקופת הכיבוש המוסלמי 188
פרופ' יוסף סדן דמות היהודי בספרות הערבית הקלאסית 196
פרופ׳ ששון סומך דמות היהודי בספרות הערבית המודרנית 208
פרופ׳ מיכאל שורץ מלחמה, שלום ושטחים בעיני האסלאם 212
פרופ׳ אליעזר בשן שנאת המוסלמים ליהודים במרוקו במאה ה־19 216