גיליון 26 בנובמבר 1992

נושא הגליון על פרשנות התורה (א)

מבוא: גיליון זה מוקדש לפרשנות התורה והוא הראשון מבין שני גיליונות העוסקים בנושא זה. בשני הגיליון יש מגוון של מאמרים על מפרשי התורה לדורותיהם ועל דרכי פרשנותם. רוב המאמרים עוסקים בייחודו של כל פרשן בפירושו לתורה, אך חלק מהם כלליים ועוסקים בפרשנות הקבלה, פרשנות הלכתית, פרשנות הפיוט, טעמי המקרא וכו'.

תוכן העניינים
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק סגוליותו של ספר משנה תורה 8
ד"ר חוה שור פרשנות התורה של פילון האלכסנדרוני 30
פרופ׳ דב רפל  תרגום יונתן בן עוזיאל 40
הרב רפאל בנימין פוזן  תרגום אונקלוס 50
אסתר אשל שיטה פרשנית של התורה בימי בית שני 60
יוסף עופר טעמי המקרא סימני פיסוק או סימני נגינה  70
ד"ר אליעזר שלוסברג רס״ג – רב סעדיה גאון פרשן המקרא 76
אהרן ארנד הפירוש הקצר של בעל הטורים לתורה  80
פרופ׳ משה ארנד פירוש רש״י לתורה 92
מרדכי סבתו  פירוש רשב״ם לתורה 110
עמוס חכם פירושי אבן עזרא למקרא 126
ד"ר יהושפט נבו ר׳ יוסף בכור שור פרשן התורה 138
פרוס׳ מנחם צבי קדרי לפירושו של רד״ק על התורה 154
ד"ר יצחק בועז גוטליב סוד וסגנון בפירוש רמב״ן לתורה 162
הרב יהודה שביב הפירוש הארוך של בעל הטורים לתורה 170
ד"ר צבי מלאכי פרשנות המקרא בפיוטים 188