על פרשנות התורה (ב)

15 לדצמבר 1992

מבוא: גיליון זה הוא השני מבין שניים, המוקדש לפרשנות התורה.יש בו מגוון מאמרים על מפרשי התורה לדורותיהם ועל דרכי פרשנותם. רוב המאמרים עוסקים בייחודיותו של כל פרשן בפירושו לתורה, אך חלק מהם כלליים ועוסקים בפרשנות הקבלה, פרשנות הלכתית,פרשנות הפיוט, טעמי המקרא וכו'.

תוכן העניינים
פרופ׳ משה חלמיש - פרשנות קבלית לתורה 198
הרב נריה גוטל - פרשנות הלכתית לתורה  212
אלי פריימן וברוך ברנר - פירוש רלב״ג לתורה  224
ד"ר שאול רגב  - השיטה הפרשנית של דון יצחק אברבנאל 242
ד"ר דב שוורץ - הפרשנות הפילוסופית לתורה של רבי עובדיה ספורנו 250
פרופ׳ יעקב ש. שפיגל  - מדרש פליאה – שיטת הדרשנות במאה ה־ט״ז-י״ז  258
אביעד הכהן - ״מלאכת מחשבת״ פירושו לתורה של רבי משה חפץ 266
שמואל חגי - ״מעם לועז״ פירושו למקרא של רבי יעקב כולי  276
ד"ר חיים בנטוב - "אור החיים״ הפירוש לתורה של רבי חיים בן עטר  282
הרב גרשון קיציס  - פרשנות הבעש״ט למקרא 292
ד"ר שלמה ויסבליט - פרשנות רנ״ק למקרא  316
מנחם בן ישר - פרשנות שד״ל למקרא 322
הרב זאב גוטהולד - פירוש לתורה – הרכסים לבקעה  330
הרב מרדכי ברויאר - פירוש רבי שמשון רפאל הירש לתורה 348
הרב יובל שרלו - רבי דוד צבי הופמן – מורה דרך בלימוד פשוטו של מקרא 360
ד"ר עמוס פריש  - פרשנות המלבי״ם למקרא 370
חנה קץ - הנצי״ב ולימוד המקרא 380
הרב מאיר וונדר - פרשנות המקרא בגליציה 388
הרב מנחם הכהן - שנים מקרא, אחד תרגום ואחד מפרשים 394