על הקבלה ותורת הנסתר

1 לאוקטובר 1993

מבוא: גיליון זה עוסק בקבלה ותורת הנסתר. אמנם היהדות מבוססת על התורה הנגלית, שאותה מצווה העם היהודי ללמוד ולעסוק, אך טבע האדם הוא שאנו נמשכים לנסתר. במהלך הדורות, מעטים עסקו בתורת הנסתר היהודית. אך בשנים האחרונות, גדלה מאוד ההתענינות בחקר הקבלה ובהבנת מהותה, דבר שגיליון זה בוחן ומעמיק בו.

תוכן העניינים
פרופ׳ יוסף דן  - התהוות תורת הסוד העברית 8
עמוס חכם - רזים וסודות במקרא 18
פרופ׳ דוד פלוסר - האופי המיסטי של אנשי קומראן  26
פרופ׳ משה אידל - פירוש על הכניסה לפרדס בראשית הקבלה 32
הרב מרדכי פירון - ״אל מסתתר״ – בין אדם לאלוהיו 40
ד"ר מאיר בר־אילן - ספרות ההיכלות ומניעי כתיבתה 46
אביעד הכהן - התלמוד הירושלמי וחכמת הח״ן 52
פרופ׳ מנחם צבי קדרי - לחקר לשון הקבלה 62
הרב יהודה שביב - ״נסתר״ בתורת הנגלה של רשב״י 66
ד"ר צבי מלאכי - המיסטיקה ושירת הקודש העברית 76
הרב ישעיה שטיינברגר - קדמות הזוהר – בין המחקר לבית המדרש 84
ד"ר דניאל אברמס  - כתיבת הסוד באשכנז והמעבר לספרד 94
ד"ר דב שוורץ - הביקורת על תורת גלגול הנשמות בימי־הביניים 104
ד"ר חביבה פדיה - ציור ותמונה בפרשנות הקבלית של הרמב״ן 114
פרופ׳ משה חלמיש - נפילת אפים כדוגמא להשפעת הקבלה על סדרי התפילה  124
פרופ׳ מאיר בניהו - ויכוח בין קבלה והלכה באיטליה 134
ד"ר שאול רגב  - קבלה ופילוסופיה בהגות היהודית במאה הט״ז 142
ד"ר יוסף לוי  - קבלה ומדע בראשית העת החדשה  152
פרופ׳ יהודה רצהבי  - ׳לכה דודי׳ של המקובל רבי שלמה אלקבץ ומקורותיו  162
פרופ׳ יוסף ינון  - השפעות צופיות על הקבלה בצפת 170
פרופ׳ דוד תמר - תורת הגלות והגאולה בקבלת האר״י 180
ד"ר אריה בן־יוסף - צפת עיר המקובלים 186
פרופ׳ יעקב ש. שפיגל  - ר׳ יעקב ן׳ נעים ויחסו לקבלה ולשבתאות  198
ד"ר זאב גריס  - העתקת והדפסת ספרי קבלה כמקור ללימודה 204
הרב גרשון קיציס  - חסידות הבעש״ט וקבלת האר״י 212
הרב מנחם הכהן - נשמות הצדיקים ולידתם 224
אהרן ארנד - יחס חכמי דורנו ללימוד הקבלה 230
יעקב אורבך  - שם הקב״ה – ״שם מ״ב״  238