גיליון 1 בדצמבר 1994

נושא הגליון על השואה (א)

מבוא: גיליון ראשון מתוך שניים העוסקים בשואה, במיגוון רב של נושאים היסטוריים, מחשבתיים, ספרותיים ואומנותיים, תוך שימת דגש על המימד הדתי של השואה. מגמת המאמרים היא העמקת תודעת זכרון השואה, על מנת שלא ניתפס לאשלייה מסוכנת מעין זו שקנתה לה אחיזה במציאות היהודית שלפני השואה, ולפיה ניתן להתייחס בשיוויון נפש לתופעות חברתיות שליליות, שבראשיתן נראו שוליות ואחריתן היתה נוראה.

תוכן העניינים
פרופ' אמנון רובנשטיין נוכח פלנטת האפר 8
פרופ' אליעזר שביד ההתמודדות הדתית אורתודוקסית עם השואה 10
הרב מרדכי פירון בין יאוש לתקוה 36
פרופ' משה ארנד על חינוך דתי לאחר השואה 44
ד"ר יהודה בן אבנר ראשית השואה בגרמניה 50
רות אליעז מחנה המשפחות B2B אושויץ-בירקנאו 56
ישעיהו אברך-יותם "קרון אחד של שיער נשים" 66
גדעון האוזנר משפט השואה 76
הרב מרדכי הכהן פרקי שואה 86
ד"ר משה הוך החיים המוסיקליים בגטאות 108
פרופ' דן מכמן החיים הדתיים היהודיים בשואה 112
הרב ד"ר צבי י. רוזנבאום השואה וההלכה 116
ד"ר עפר שיף מודל של מנהיגות חסידית בשואה 122
הרב גרשון קיציס  ר' קלונימוס מפיאסצנא שח עם קונו 132
ד"ר שמואל רפאל שואת יהודי יוון בספרות הלאדינו 140
ד"ר יעקב גלר רבני רומניה ומאבקם בגזירות הדת בתקופת השואה 148
פרופ' מנחם צבי קדרי המחתרת הדתית חלוצית בהונגריה של 1944 160
ד"ר מיכאל שרף השואה בספרות יהודי טוניסיה 166
דוד זילברקלנג תגובות בעלות הברית לשואה 182
ד״ר חוה אשכולי היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה 194
ד״ר שלום רובינזון ניצולי השואה וילדי הניצולים 206
הרב ישעיה א. שטיינברגר העולם הישיבתי והשואה 210
פרופ׳ שלום בארון העם היהודי לפני השואה ואחריה 216
ד״ר דינה פורת סטראוטיפים ישנים וחדשים – מה שינתה השואה? 228
רבקה קנולר התופעה של הכחשת השואה 238
ד״ר מנדל פייקאז׳ האנציקלופדיה של השואה 248
יעקב לזוביק ארכיון יד ושם 266
פרופ׳ חנה יעוז ספרות השואה ושירתה בעברית 274
פרופ׳ זיוה עמישי־מייזלש האמנות החזותית והשואה 286
ד״ר פרדי רוקם תיאטרון הגטו של יהושע סובול 304
פרופ׳ דב לנדאו אוסקר שינדלר במערבולת ההצלה 312
הרב מנחם הכהן מסע בין עיי החורבן 322
יצחק גנוז  מסע נוכח פני החידלון 350