גיליון 2 בדצמבר 1994

נושא הגליון על השואה (ב)

מבוא: גיליון שני מתוך שניים העוסקים בשואה, במיגוון רב של נושאים היסטוריים, מחשבתיים, ספרותיים ואומנותיים, תוך שימת דגש על המימד הדתי של השואה. מגמת המאמרים היא העמקת תודעת זכרון השואה, על מנת שלא ניתפס לאשלייה מסוכנת מעין זו שקנתה לה אחיזה במציאות היהודית שלפני השואה, ולפיה ניתן להתייחס בשיוויון נפש לתופעות חברתיות שליליות, שבראשיתן נראו שוליות ואחריתן היתה נוראה.

תוכן העניינים
דוד זילברקלנג תגובות בעלות הברית לשואה 182
ד״ר חוה אשכולי היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה 194
ד״ר שלום רובינזון ניצולי השואה וילדי הניצולים 206
הרב ישעיה א. שטיינברגר העולם הישיבתי והשואה 210
פרופ׳ שלום בארון העם היהודי לפני השואה ואחריה 216
ד״ר דינה פורת סטראוטיפים ישנים וחדשים – מה שינתה השואה? 228
רבקה קנולר התופעה של הכחשת השואה 238
ד״ר מנדל פייקאז׳ האנציקלופדיה של השואה 248
יעקב לזוביק ארכיון יד ושם 266
פרופ׳ חנה יעוז ספרות השואה ושירתה בעברית 274
פרופ׳ זיוה עמישי מייזלש האמנות החזותית והשואה 286
ד״ר פרדי רוקם תיאטרון הגטו של יהושע סובול 304
פרופ׳ דב לנדאו אוסקר שינדלר במערבולת ההצלה 312
הרב מנחם הכהן מסע בין עיי החורבן 322
יצחק גנוז  מסע נוכח פני החידלון 350