גיליון 1 ביוני 1995

נושא הגליון יהדות ואומנות (א)

מבוא: גיליון ראשון מתוך שניים המוקדשים לנושא "יהדות ואומנות", שבוחנים את שני המושגים ואת הקשר בניהם. לפי התפיסה היהודית, האמנות כשלעצמה אינה ערך אלא כלי. ייעודם של היופי והאסטתיקה הוא למשוך ולהביא את האדם אל משכן ה׳ ולקרבו אל אלוהים. גיליונות אלו בוחנים את הקשר מתוך תקווה שעיון בנושא רחב זה ימלא את הקוראים "רוח אלוהים, בחכמה ובתבונה ובדעת". ואף יחדדו את הגבול בין אמנות כאמצעי בלבד ובין האומנות סרת הטעם הרווחת בימינו.

תוכן העניינים
עמוס חכם אמנות במקרא 8
לי־היא חבס דמות האדם והחיה באמנות היהודית העתיקה 14
ד״ר רחל מילשטיין סיפורי נביאים בציור האיסלאמי 30
שרית שלו־עיני אמנות יהודית ואמנות נוצרית – יחסי גומלין 40
הרב מרדכי פירון אסתטיקה ויהדות 50
ד״ר אדמיאל קוסמן האמנות, ההלכה והדת 58
הרב יהושע רייך האמנות והיהדות 70
ירמיהו סטויסקי יהדות ואמנות – בין מעשה בראשית לתהו ובהו 74
הרב יהודה שביב המקדש – מוקד ליצירה אמנותית בישראל 80
פרופ׳ יעקב ש׳ שפיגל ציורים ותמונות כבית הקברות – היבטים הלכתיים 86
אביעד הכהן דיוקנאות חכמים – בין הלכה ומעשה 100
פרופ׳ דניאל שפרבר הלכות ומנהגי סוכה באיורי אמנות נוצרית 124
פרופ׳ שמואל קוטק איורי כתב־יד עברי של חיבור רפואי 132
פרופ׳ מירה פרידמן העיטור והאיור בכתבי היד היהודיים 138
ד״ר נפתלי דויטש רמזים אקטואליים בעיטורים לכתבי יד עבריים 148
ד״ר דב שוורץ ספר הכוזרי ופרשניו על המוסיקה 154