גיליון 15 ביוני 1995

נושא הגליון יהדות ואומנות (ב)

מבוא: גיליון שני מתוך שניים המוקדשים לנושא "יהדות ואומנות", שבוחנים את שני המושגים ואת הקשר בניהם. לפי התפיסה היהודית, האמנות כשלעצמה אינה ערך אלא כלי. ייעודם של היופי והאסטתיקה הוא למשוך ולהביא את האדם אל משכן ה׳ ולקרבו אל אלוהים. גיליונות אלו בוחנים את הקשר מתוך תקווה שעיון בנושא רחב זה ימלא את הקוראים "רוח אלוהים, בחכמה ובתבונה ובדעת". ואף יחדדו את הגבול בין אמנות כאמצעי בלבד ובין האומנות סרת הטעם הרווחת בימינו.

תוכן העניינים
הרב מנחם הכהן ״מקדש מעט״ – בית הכנסת וכליו 190
דה קאסוטו אדריכלות בתי כנסת במרחב הים התיכון המוסלמי ובאסיה 204
ד״ר ברכה יניב תשמישי קדושה בבית הכנסת 220
חיה פרידברג עיצוב תשמישי מצווה בתקופתנו 230
ד״ר גדעון עפרת האמנות הישראלית והמסורת היהודית 240
ד״ר רבקה גונן מוזיאונים יהודיים 256
ד״ר שלום צבר התפתחות חקר האמנות היהודית 264
רות דורות שניים ״מרחפים״ – ועוד אחד: מארק שאגאל 276
אורה שוורץ־בארי תמונותיו הרקומות של עולה מאתיופיה 282
ד״ר שמעון לוי נשים, תנ״ך ואמנות התיאטרון 292
יעקב פרקש ("זאב") מיהו יהודי – בעולם הקריקטורה 302
סבינה שביד הוראת האמנות בישראל 312
ורדה דסקל האמנות ככלי לריפוי 322
יצחק ש׳ רקגטי שפה יהודית באמנות הקולנוע 330