גיליון 15 בספטמבר 1995

נושא הגליון הלכה ומשפט(ב)

מבוא: גיליון שני מתוך שניים העוסקים ב"משפט והלכה ביהדות". חיי אדם וחיי עם תקינים ושלמים, מתבססים בראש ובראשונה, על ערכי צדק ומוסר, המתקיימים בזכות המשפט. לכן הסמיכה התורה את פרשת דיני המשפט שבין אדם לאדם אל פרשת "מעמד הר סיני", המצוות ומערכת המשפט, הם המשך ישיר של מתן תורה. הגיליונות כוללים מאמרים רבים ומגוונים המציגים זוויות שונות של הנושא.

תוכן העניינים
ד״ר יהושע הורוביץ בתי הדין בתקופת הגאונים 166
ד״ר חנינא בן מנחם ההליך השיפוטי 178
פרופ׳ אהרן קירשנבאום מודה כקנס בהלכה 186
ד״ר אהרן שמש גלות לעיר מקלט לרוצח בשגגה 200
פרופ׳ נחום רקובר כשירות למשרה ציבורית לחוטא שריצה עונשו 210
פרופ׳ אפרים חזן השתקפות ענייני המשפט בפיוט ובשירת ימי הביניים 222
גרשון קיציס הדיין בדינו במשנת החסידות 228
פרופ' אליעזר בשן בתי הדין ומועצת הרבנים במרוקו תש״ז-תשט״ו 260
פרופ׳ אליאב שוחטמן חקיקה דתית בחברה חילונית 270
פרופ׳ פנחס שיפמן חוקי האישות – הנישואין והגירושין במדינת ישראל 294
דב גנחובסקי שופט בירושלים 316