גיליון 6 בנובמבר 2002

נושא הגליון על מאגיה

מבוא: המאמרים בגיליון זה, המציגים זוויות שונות על נושא המאגיה ביהדות, כוללים עיון בסוגיות שונות של הלכה והגות, מחקר, פולקלור ואמנות. יש בהם כדי ללמד על רבגוניותו של נושא זה, ועל המתח המרתק הקיים לעתים בין הדין וההלכה, לבין הרצון האנושי להישבות ולחקור את נושא המאגיה

תוכן העניינים
הרב מרדכי פירון בין הצורך במאגיה לדחייתה 7
אסתי אשל האמונה בשדים בספרות היהודית מימי הבית השני 11
שמואל קוטק רפואה מאגית בתלמוד 19
חגי משגב קמעות והשבעות מארץ ישראל מתקופת התלמוד 29
הרב אלחנן סמט כי לא נחש ביעקב — מחלוקת הרמב״ם וחכמי פרובנס בהגדרת איסור הניחוש 43
אביעד הכהן מאגיה כהלכה: על יחסי הגומלין שבין מאגיה, כישוף וגורל לבין הלכה ומשפט 59
משה אידל בין מאגיה של שמות הקודש לקבלת השמות של ר׳ אברהם אבולעפיה 79
יהונתן גארב מיסטיקה ומאגיה: התנגדות, התלבטות, השתלבות 97
דב שוורץ אסטרולוגיה ומאגיה בהגות היהודית בימי הביניים 111
בועז הוס דרישה אל המתים בקבלת צפת 123
ירון בן־נאה אמונה בגורל ובאסטרולוגיה בקרב יהודי סלוניקי במאה ה־9ו 135
יוסף אחיטוב על ייחוס תכונות דמוניות לאישה 145
אסתר יוהס יסודות מאגיים בלוח ה״שויתי־מנורה" 161
אפרים יעקב המפעל לרישום קמעות ואמונות עממיות 173
חגית מטרס קמעות לרפואה — מאגיה ״בדוקה ומנוסה״ 181
שלום צבר ״ייהוד״ הח׳מסה 193